top of page

       Opzeggen lidmaatschap

Mede doordat het aantal leden dat niet bij de oprichtingsvergadering van onze vereniging

aanwezig was groeiende is en  mogelijk niet op de hoogte is van zaken rond het lidmaatschap, is het wellicht zinvol enige informatie te verstrekken over met name het opzeggen van

dit lidmaatschap.

 

 . Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of via email aan     

   de secretaris (Annet Kuiperste worden doorgeven.

 . Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden

   met ingang van 1 januari of 1 juli en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

   Dit betekent dus voor 3 juni en voor 4 december.

 

 . Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het

   lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

 

 . De penningmeester int de contributies  halfjaarlijks op 1 februari en 1 augustus, bij voorkeur

   door middel van een doorlopende bank/giromachtiging.

 

   Met vriendelijke groet,

 

   Het bestuur DTVW

Opzegging lidmaatschap

Jammer dat je ons verlaat.

bottom of page