top of page

                                               De geschiedenis van DTVW

                                                                  

Dynamictennis Winterswijk (DTW) gaat sinds 24 april 2009 als zelfstandige vereniging door het leven onder de naam Dynamic Tennis Vereniging Winterswijk (DTVW).

 

Daarmee komt een eind aan een periode van ruim drie jaar waarin de formeel nog niet bestaande club administratief was ondergebracht bij het Lichtenvoordse Litac.

‘DTW’ groeide in deze periode door ledenwerving op sportmarkten en met een eigen videopresentatie tot een van de grootste verenigingen binnen de DTBN.

In 2007 werden in Winterswijk zelfs de Nederlandse kampioenschappen gehouden, die ook voor september 2009 op de agenda staan. 

Op de formele oprichtingsvergadering op 24 april waren bijna alle ruim 40 leden aanwezig en passeerden conceptstatuten, huishoudelijk reglement en de benoeming van bestuur en kascommissie vrij snel de revue.

Discussie was er over de naam.

Omdat ‘DTW’ in Winterswijk al voorkomt, werd gekozen voor 

                                  DTVW (Dynamic Tennis Vereniging Winterswijk.

 

De vergadering werd voorgezeten door Henk Heinst, door de jaren heen contactpersoon met Litac.

Namens de DTBN was Wil Heinst als adviseur aanwezig. 

Dynamictennis in Winterswijk begon enkele jaren geleden in het kader van de BSI (Breedte Sport Impuls) waarin 50-plussers konden kennismaken met een scala aan sporten.

Daaronder dynamictennis, gepromoot door de werkgroep Oost-Gelderland van de DTBN.

Dynamictennis sloeg aan, maar het lukte niet de nieuwe sport bij mogelijke partners als tafeltennis of badminton onder te brengen.

Reden waarom de nieuwe club - met een eigen ‘bestuur’ - administratief werd ondergebracht bij Litac, Lichtenvoorde.

Dit met de afspraak dat de club na maximaal vijf jaar zelfstandig zou moeten zijn. Zelfstandigheid die dus nu ook formeel tot een eigen Winterswijkse identiteit heeft geleid.

 

 

 

bottom of page